Υπηρεσίες 3PL

Inbound & Outbound Handling

Παραλαβή εμπορευμάτων

Ηλεκτρικές ράμπες και μηχανικά μέσα δίνουν τη δυνατότητα σωστής και ασφαλούς εκφόρτωσης περισσοτέρων από 50 φορτηγών ημερησίως.

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό (serial number)

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό κατά την παραλαβή και αποστολή, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση του πελάτη και άμεση αποστολή του σειριακού αριθμού ανά τελικό παραλήπτη και δελτίο αποστολής.

Παραλαβή on-line παραγγελιών και εισαγωγών των πελατών

Υπάρχει on-line ενημέρωση από τους πελάτες της εταιρείας για τις καθημερινές παραγγελίες, προς τους δικούς τους πελάτες, καθώς και για τις εισαγωγές ειδών στην αποθήκη. Αυτή η αποστολή αρχείου παραγγελιών και αρχείου εισαγωγών είναι ο ασφαλέστερος και ταχύτερος τρόπος μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα στην εταιρεία logistics και τον πελάτη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι και ο μοναδικός.

Προετοιμασία παραγγελιών (Picking)

Η περισυλλογή των προϊόντων ανά παραγγελία γίνεται με ασύρματα τερματικά (scanners R/F) τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα (WMS). Επιπλέον, γίνεται επαναληπτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελικής συσκευασίας (packing) για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες ανθρώπινου λάθους. Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία του labeling όπου απαιτείται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών.

Διαχείριση Επιστροφών (Reverse-logistics)

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις επιστροφές των πελατών της, ελέγχοντας αν τα εμπορεύματα είναι σε καλή κατάσταση και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκ νέου διακίνησή τους. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι σε κάθε εγκατάσταση για την επεξεργασία των επιστροφών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση του συστήματος του πελάτη με τα σχετικά παραστατικά γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση έκαστης επιστροφής.


Διαχείριση Αποθήκης

Αποθήκευση

Καταμέτρηση κατά τη φυσική παραλαβή, διαχωρισμός και αποθήκευση των εμπορευμάτων ανά κωδικό σε μηχανογραφημένες θέσεις. Δυνατότητα ασφαλούς διακίνησης πολλών διαφορετικών κωδικών.

Δυνατότητες

Ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον πελάτη προσαρμόζεται αντίστοιχα ο τρόπος αποθήκευσης των αγαθών του. Επί παραδείγματι, τήρηση dedicated locations ή ελεύθερη αποθήκευση, παρακολούθηση FIFO, FEFO, LOT με πλήρη ιχνιλασιμότητα έκαστης παρτίδας.


Ειδικές υπηρεσίες

Ομαδοποιήσεις προϊόντων

Υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης των προϊόντων και αντικατάστασης των ήδη υπαρχόντων γραμμογραφημένων κωδικών (barcodes) με νέους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εργοστασιακός γραμμογραφημένος κωδικός έκδοση και επικόλληση νέου, πάντα όπως ορίζει ο πελάτης.

Συσκευασία - Packing

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει τη συσκευασία, τη σύμπτυξη συσκευασιών, τη συρρίκνωση με πλαστικό περίβλημα των προϊόντων καθώς και την αυτόματη επικόλληση ετικετών.

Cross Docking

Παραλαβή, ταξινόμηση συγκεντρωτικών παραγγελιών και προώθηση τους στον τελικό παραλήπτη εντός 18ώρου σε όλα τα σημεία στην Ελλάδα και εντός 4 ημερών στην Κύπρο.

Παράδοση «κατ’οίκον»

Παράδοση και έλεγχος μπροστά στον τελικό παραλήπτη για την καλή κατάσταση παράδοσης του προϊόντος.

Δυνατότητα είσπραξης αντικαταβολών

Δυνατότητα είσπραξης αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη της εταιρείας, σύμφωνα με τις επιθυμίες και απαιτήσεις του.

Αυτοματοποίηση – on-line ενημέρωση

Ηλεκτρονική παρακολούθηση
των εμπορευμάτων από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της τελικής παράδοσής τους.

Ηλεκτρονική on-line ενημέρωση
των πελατών για τη διακίνηση των προϊόντων καθώς και τα διαθέσιμα υπόλοιπα της αποθήκης.

Αυτόματη ενημέρωση
του συστήματος, έκδοση παραστατικών και συνοδευτικών εγγράφων (π.χ ΔΑΠ ή Packing list)

KPIs αλλά και πλούσιο reporting βάσει των προδιαγραφών του πελάτη για άμεση παρακολούθηση της απόδοσης


Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. με την υποστήριξη του εκτελωνιστικού της γραφείου αναλαμβάνει κάθε είδους τελωνειακή υπηρεσία στηριζόμενη στην τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία και κατάρτιση των πτυχιούχων εκτελωνιστών της. Διαθέτει κλιμάκια στην τελωνειακή περιφέρεια της Αττικής και διεκπεραιώνει τελωνειακές εργασίες για όλα τα καθεστώτα.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στο συγκεκριμένο κλάδο από το 1985 σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες 3PL της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες συνδυάζοντας τόσο τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων όσο και τη δυνατότητα αποθήκευσης των υποκείμενων εμπορευμάτων στις τελωνειακές αποθήκες μας τύπου Α’ στον Ασπρόπυργο.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αποδοτικά τις γνώσεις, την εμπειρία μας και τις υποδομές μας, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαδικασία εκτελωνισμού, τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση για τις ιδιαιτερότητες των εμπορευμάτων προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο: cust@dias.gr


Δίκτυο Διανομής

Η εταιρεία ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε., έχοντας ως έδρα την Αττική και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό της Κύπρου, έχει τη δυνατότητα της ασφαλούς και γρήγορης διακίνησης των εμπορευμάτων εντός 18ώρου για όλη την Ελλάδα και εντός 4 ημερών για την Κύπρο.

Επί σειρά ετών έχει μόνιμη συνεργασία με 40 μεταφορείς φορτηγών Δ.Χ. καθώς και 60 πρακτορείων εθνικών μεταφορών. Λόγω της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics να έχουν δικά τους φορτηγά Δ.Χ. για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Η εταιρεία εγγυάται για την αξιοπιστία των συνεργατών της καθώς και τη συνεπή, εμπρόθεσμη και ασφαλή παράδοση σε όλα τα σημεία της Ελλάδας και της Κύπρου.


Ταχυμεταφορές

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. γνωρίζοντας από την πολυετή εμπειρία στο χώρο των logistics τις ανάγκες της αγοράς και τις ιδιομορφίες των παραδόσεων έχει ιδρύσει από το 2008 εταιρεία ταχυμεταφορών υπό την επωνυμία «UNIT COURIER Ε.Π.Ε.».

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η κάλυψη όλων των απαιτήσεων των πελατών της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. όσον αφορά στα σημεία του νομού Αττικής και του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον καλύπτονται ειδικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα Δ.Χ. φορτηγά διανομής, όπως διανομή μικρο-δεμάτων και express παραδόσεις.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα της διαχείρισης των εμπορευμάτων και διαφοροποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Προωθητικές Συσκευασίες

Από το 2005 λειτουργεί ξεχωριστή μονάδα συσκευασίας προωθητικών συσκευασιών, καθώς και ανασυσκευασίας άλλων προϊόντων (shrink wrap). Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα με υψηλή παραγωγικότητα και πιστοποίηση ποιότητας των ανασυσκευασμένων προϊόντων. Επίσης, παρέχεται η υπηρεσία δημιουργίας γραμμωτού κωδικού (barcode) για να επικολληθεί στο νέο προϊόν, καθώς και η μεταφορά των προϊόντων στο χώρο που επιθυμεί ο πελάτης. Όλες οι υπηρεσίες της συσκευασίας εμπορευμάτων παρέχονται σε ανταγωνιστικούς χρόνους και τιμές.

Η μονάδα απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό, που προσαρμόζεται συνεχώς στις αλλαγές της τεχνολογίας και στις απαιτήσεις του πελάτη. Η κάλυψη των αναγκών του πελάτη κάθε δυνατή στιγμή είναι κύριο μέλημα της εταιρείας ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στις συσκευασίες.


Cross Docking - Κύπρος

Η εταιρεία ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά και αναλαμβάνει την αποστολή εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Κύπρο με door-to-door παράδοση εντός 4 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας με (πλήρη ή μη) φορτία, ναυλώνοντας ειδικό χώρο στα φορτηγά – πλοία για τα containers των πελατών της. Επιπλέον, προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στη διακίνηση των προϊόντων με παλλετοποίηση των προϊόντων ανά πελάτη και προορισμό καθώς και διοχέτευση αυτών στο εμπορικό δίκτυο του πελάτη.

Η κυπριακή αγορά αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και οι συναλλαγές της με την Ελλάδα πληθαίνουν συνεχώς. Είναι σημαντικό για μια εμπορική εταιρεία να μπορεί να εμπιστευθεί τη διανομή των εμπορευμάτων της και εκτός του ελληνικού χώρου σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη.