Εξοπλισμός

Τεχνικός εξοπλισμός

 • Αυτόματα μηχανήματα συσκευασίας (επικόλληση ταινίας, τσέρκια, και επικόλλησης ετικετών)
 • Υδραυλικές ράμπες φόρτωσης / εκφόρτωσης
 • Ανυψωτικά μηχανήματα forklifts και λαβίδες (carton clamps) καθώς και pickorders
 • Μεταλλικά ράφια ελαφρού και βαρέους τύπου με σύστημα αποθήκευσης drive in - FIFO - θυρίδες - θυρίδες ασφαλείας
 • Αυτόματες ταινίες μεταφοράς εμπορευμάτων

Τεχνολογικός εξοπλισμός

 • Πρόγραμμα WMS (Warehouse Management System) – ERP
 • On line σύνδεση με τον πελάτη
 • Scanning / Barcoding
 • Paperless picking
 • RF Technology
 • Αυτοματισμοί στις διοικητικές υπηρεσίες

Ασφάλεια

Η ασφαλής διακίνηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων είναι πρωταρχικό μέλημα της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

 • Επανδρωμένη φύλαξη σε όλες τις εγκαταστάσεις
 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για αντικείμενα υψηλής αξίας
 • Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου ατόμων
 • Τακτικοί / αιφνιδιαστικοί έλεγχοι
 • Γεννήτριες για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος