Η εταιρεία ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

Εταιρικό προφίλ ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

Η εταιρεία ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1992, δεδομένης της εξειδίκευσης που υπήρχε στον κλάδο των logistics και αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

Με συνεχείς επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό καθώς και μηχανολογικό / υλικοτεχνικό εξοπλισμό, η εταιρεία έχει αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Η δομημένη διαδικασία που εφαρμόζει η εταιρεία, εγγυάται πως όλη η επιμέρους γνώση, εμπειρία αλλά και το ταλέντο των ανθρώπων της τίθενται συντονισμένα στη διάθεση των πελατών της.

Με κέντρο την Αττική και αυτόνομο δίκτυο δύο υποκαταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Κύπρο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των logistics προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι μέλος του «Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος & Εταιρειών Logistics» (ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.) καθώς επίσης στηρίζει και είναι μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Logistics» (SOLE). Επιπροσθέτως, διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 από το 2007 και ISO 22000:2005 - HACCP από το 2009.

Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί στην πορεία της εταιρείας

1992

Ίδρυση της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. και έναρξη δραστηριοτήτων σε 3.500τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή της Μαγούλας.

1999

Μηχανογραφούνται οι αποθηκευτικοί χώροι και τίθεται ολοκληρωμένα σε λειτουργία το «Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκευσης» (WMS).

2000

Οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας αντιστοιχούν πλέον σε 14.000τ.μ.

2002

Κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων 2000τ.μ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

2004
 • Κατασκευή υποκαταστήματος 3000τ.μ. στη Λεμεσό της Κύπρου.
 • Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.», η οποία στεγάζεται σε 10.000 τ.μ.
 • Λειτουργεί ολοκληρωμένη μονάδα συσκευασίας προϊόντων στα πλαίσια προωθητικών και μη ενεργειών.
2005

Ξεκινούν οι πρώτες αποστολές φορτίων προς Βουλγαρία.

2007

Η λειτουργία της εταιρείας συνίσταται σε 24 ώρες ημερησίως τις εργάσιμες μέρες.

2008
 • Κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων 4000τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής.
 • Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας ταχυμεταφορών «UNIT COURIER Ε.Π.Ε.» για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

Εταιρική φιλοσοφία

Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί το σύστημα κοινών αξιών που διέπει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που εργάζονται στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί με επιχειρηματικό πνεύμα καθώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της αλλά και για την ικανοποίηση του προσωπικού της, και βέβαια των πελατών της. Πρώτη προτεραιότητα της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι οι πελάτες της, αφού συνιστούν το επίκεντρο όλης της δραστηριότητάς της. Έτσι, οι πελάτες επωφελούνται από ένα ιδανικό συνεργάτη, ο οποίος εξασφαλίζει την υποστήριξη της λειτουργίας τους με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, φιλική συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

Φιλοσοφία της εταιρείας: συνέπεια, στόχοι, προσπάθεια, εμπιστοσύνη

Για τη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. η διαδικασία διακίνησης των προϊόντων πρέπει αφενός να στοχεύει στη συνέπεια και στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και αφετέρου να στηρίζεται σε αρχές οι οποίες θα παραμένουν αναλλοίωτες.

Επιπλέον, μία σημαντική αξία για τη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι η αποτελεσματικότητα στη διακίνηση των εμπορευμάτων των πελατών της. Αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνέπειας μεταξύ εταιρείας – προσωπικού και πελάτη. Γενικότερα, η πίστη στις διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του. Διαθέτει ειδικά πιεστικά μηχανήματα (πρέσες), ώστε να ανακυκλώνεται όλο το περιττό χαρτί καθώς και τα πλαστικά υπολείμματα .Όλα τα περονοφόρα μηχανήματα είναι ηλεκτρικά και όχι πετρελαιοκίνητα. Τέλος, επιδιώκεται η χρήση φυσικού φωτισμού για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Εταιρική κουλτούρα

 • Διαρκείς και επαναληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, ώστε να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες λαθών.
 • Διατήρηση της καλής κατάστασης του προϊόντος σε όλη τη διαδρομή της διακίνησής του.
 • Παρακολούθηση των ρυθμών της αγοράς και επένδυση σε νέες τεχνολογίες.
 • Επιμελής επιλογή και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τη ΔΙ.Α.Σ.
 • Αξιοπιστία στην εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών.
 • Προτεραιότητα στον πελάτη.
 • Συνεχής επένδυση και αναβάθμιση σε λογισμικό και υλισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, του οποίου ο ρόλος είναι καταλυτικός για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς όλων των ανθρώπων που εργάζονται στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

Το προσωπικό, τόσο στην αποθήκη όσο και στα γραφεία, είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη. Ειδικότερα, οι χειριστές περονοφόρων μηχανημάτων κατέχουν το απαραίτητο δίπλωμα και όλοι οι εργαζόμενοι στην αποθήκη είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ασύρματου τερματικού (scanner R/F), το οποίο χρησιμοποιείται καθ’όλη τη διακίνηση των προϊόντων στην αποθήκη. Το προσωπικό των γραφείων εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, αφενός στο «Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκευσης» (WMS) και αφετέρου στις διοικητικές υπηρεσίες.

Αυτή τη στιγμή απασχολούνται γύρω στα 80 άτομα στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. και επιπλέον 40 επί μονίμου βάσεως συνεργαζόμενοι μεταφορείς. Η εταιρεία συνεργάζεται, επίσης, με 60 πρακτορεία εθνικών μεταφορών. Σημειωτέο είναι το γεγονός ότι τα ανώτερα και μεσαία στελέχη έχουν χρόνο παραμονής στην εταιρεία περί τα 10 έτη.

Θέσεις εργασίας

Ο κλάδος των logistics είναι ανερχόμενος στην Ελλάδα και έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επανδρώσει τις επιχειρήσεις θα έχει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

Η εταιρεία ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. πιστεύει στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και στις δυνατότητές του να βοηθήσει από οποιαδήποτε θέση. Η εμπειρία και οι γνώσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στο στίβο της επαγγελματικής καταξίωσης. Στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. οι ευκαιρίες καριέρας είναι ανοιχτές σε όλους εκείνους που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και κυρίως σε εκείνους που έχουν όρεξη να μάθουν και να προσφέρουν τις ιδέες τους και την εργατικότητά τους στην εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@dias.gr