Αρχική  > NEA > Στην αγορά των logistics διεισδύει το leasing

Στην αγορά των logistics διεισδύει το leasing

της Θεοδωρας Λιακοπουλου

Σε μια μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη αγορά εκείνη των logistics διεισδύει το leasing, παρέχοντας χρηματοδοτικές λύσεις στις εταιρείες του κλάδου που χρησιμοποιούνται από όλες τις εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι επενδύσεις που απαιτούν οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι μεγάλες και στο μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτούνται με leasing και Sale & Lease back, παρέχοντας σε αυτές ταμειακή ρευστότητα, φορολογικά πλεονεκτήματα και ευελιξία για την υλοποίηση επιχειρηματικών στόχων.

Στελέχη του κλάδου των logistics χαρακτηρίζουν τη χρήματοδότηση με leasing ως ενδεδειγμένη και πλέον συμφέρουσα όσον αφορά την αγορά παγίων (κλαρκ, ηλεκτρονικά, ακίνητα, ράφια κ.λπ.), ενώ για την αγορά μεταλλικών κατασκευών συχνά ο δανεισμός αποτελεί οικονομικότερη μορφή χρηματοδότησης.

«Το Leasing και το Sale & Lease back αποτελούν ένα οικονομικό στήριγμα στην ταμειακή ρευστότητα των εταιρειών logistics, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να επεκτείνονται σε καινούργιους χώρους και να επενδύουν με τα υψηλότερα δυνατά στάνταρ σε εξοπλισμούς των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού οργάνωσης και μηχανοργάνωσής τους» αναφέρει στην «Κ», o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών «ΔΙΑΣ Logistics» και «Διαχείριση» κ. Δημήτρης Δημόπουλος.

Προσθέτει δε ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Leasing για τις εταιρείες logistics είναι ότι το μίσθωμα εκπίπτει 100% ως έξοδο την ίδια περίοδο που η χρήση του μισθωμένου εξοπλισμού αποφέρει έσοδα στην εταιρεία, αλλά και το πλεονέκτημα ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός είναι πάγιο της εταιρείας και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αποφέροντας οφέλη για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

Επισημαίνει δε και τη δυνατότητα επιδότησης των μισθωμάτων μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Οσον αφορά το Sale & Lease back, εξηγεί ο κ. Δημόπουλος, αυτό αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό εργαλείο για την εταιρεία logistics, καθώς της παρέχει τη δυνατότητα της πώλησης και εν συνεχεία μίσθωσης ακινήτων της προσφέροντάς της ταμειακή ρευστότητα.

Πώς εφαρμόζεται

Η μίσθωση έχει συγκεκριμένη διάρκεια, ελάχιστο διάστημα 3 έτη για τον κινητό εξοπλισμό και 10 χρόνια για τα ακίνητα. Στη λήξη της σύμβασης συνήθως ο μισθωτής αγοράζει τον εξοπλισμό τυπικά για 1 ευρώ εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο μισθωτής είχε αποπληρώσει πλήρως το κεφάλαιο στον εκμισθωτή. Τα μισθώματα μπορεί να είναι ισομερή ή μπορεί να είναι μειωμένα στην αρχή και μεγάλα στο τέλος ή και το αντίθετο, δηλαδή μπορούν να προσαρμόζονται στις ταμειακές ανάγκες του μισθωτή.

Οι συνήθεις μορφές leasing που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κυρίως οι ακόλουθες:

1) Τριγωνική μίσθωση, δηλαδή προμηθευτής - μισθωτής - εκμισθωτής

2) Sale and leaseback, δηλαδή πωλητής - μισθωτής και εκμισθωτής

3) Οperating Leasing, το οποίο αφορά κυρίως επιβατικά αυτοκίνητα και όχι φορτηγά, μέσω των μακροχρόνιων μισθώσεων, καθώς και λειτουργικές μισθώσεις εξοπλισμών.

Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved