Αρχική  > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3PL > Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων

Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων


Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. με την υποστήριξη του εκτελωνιστικού της γραφείου αναλαμβάνει κάθε είδους τελωνειακή υπηρεσία στηριζόμενη στην τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία και κατάρτιση των πτυχιούχων εκτελωνιστών της. Διαθέτει κλιμάκια στην τελωνειακή περιφέρεια της Αττικής και διεκπεραιώνει τελωνειακές εργασίες για όλα τα καθεστώτα.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στο συγκεκριμένο κλάδο από το 1985 σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες 3PL της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες συνδυάζοντας τόσο τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων όσο και τη δυνατότητα αποθήκευσης των υποκείμενων εμπορευμάτων στις τελωνειακές αποθήκες μας τύπου Α’ στον Ασπρόπυργο.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αποδοτικά τις γνώσεις, την εμπειρία μας και τις υποδομές μας, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαδικασία εκτελωνισμού, τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση για τις ιδιαιτερότητες των εμπορευμάτων προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο cust@dias.gr

Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved