Αρχική  > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3PL > Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Αποθήκης

Αποθήκευση

Καταμέτρηση κατά τη φυσική παραλαβή, διαχωρισμός και αποθήκευση των εμπορευμάτων ανά κωδικό σε μηχανογραφημένες θέσεις. Δυνατότητα ασφαλούς διακίνησης πολλών διαφορετικών κωδικών.

Δυνατότητες

Ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον πελάτη προσαρμόζεται αντίστοιχα ο τρόπος αποθήκευσης των αγαθών του. Επί παραδείγματι, τήρηση dedicated locations ή ελεύθερη αποθήκευση, παρακολούθηση FIFO, FEFO, LOT με πλήρη ιχνιλασιμότητα έκαστης παρτίδας.


διαχείριση LOT
Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved