Αρχική  > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3PL > Inbound & Outbound Handling

Inbound & Outbound Handling

Παραλαβή εμπορευμάτων

Ηλεκτρικές ράμπες και μηχανικά μέσα δίνουν τη δυνατότητα σωστής και ασφαλούς εκφόρτωσης περισσοτέρων από 50 φορτηγών ημερησίως.

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό (serial number)

Διαχείριση ειδών με σειριακό αριθμό κατά την παραλαβή και αποστολή, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση του πελάτη και άμεση αποστολή του σειριακού αριθμού ανά τελικό παραλήπτη και δελτίο αποστολής.

Παραλαβή on-line παραγγελιών και εισαγωγών των πελατών

Υπάρχει on-line ενημέρωση από τους πελάτες της εταιρείας για τις καθημερινές παραγγελίες, προς τους δικούς τους πελάτες, καθώς και για τις εισαγωγές ειδών στην αποθήκη. Αυτή η αποστολή αρχείου παραγγελιών και αρχείου εισαγωγών είναι ο ασφαλέστερος και ταχύτερος τρόπος μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα στην εταιρεία logistics και τον πελάτη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι και ο μοναδικός.

Προετοιμασία παραγγελιών (Picking)

Η περισυλλογή των προϊόντων ανά παραγγελία γίνεται με ασύρματα τερματικά (scanners R/F) τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα (WMS). Επιπλέον, γίνεται επαναληπτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελικής συσκευασίας (packing) για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες ανθρώπινου λάθους. Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία του labeling όπου απαιτείται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών.

Διαχείριση Επιστροφών (Reverse-logistics)

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις επιστροφές των πελατών της, ελέγχοντας αν τα εμπορεύματα είναι σε καλή κατάσταση και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκ νέου διακίνησή τους. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι σε κάθε εγκατάσταση για την επεξεργασία των επιστροφών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση του συστήματος του πελάτη με τα σχετικά παραστατικά γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση έκαστης επιστροφής.


προετοιμασία παραγγελιών
Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved