Αρχική  > Η ΕΤΑΙΡΙΑ > Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, του οποίου ο ρόλος είναι καταλυτικός για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς όλων των ανθρώπων που εργάζονται στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

Το προσωπικό, τόσο στην αποθήκη όσο και στα γραφεία, είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη. Ειδικότερα, οι χειριστές περονοφόρων μηχανημάτων κατέχουν το απαραίτητο δίπλωμα και όλοι οι εργαζόμενοι στην αποθήκη είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ασύρματου τερματικού (scanner R/F), το οποίο χρησιμοποιείται καθ’όλη τη διακίνηση των προϊόντων στην αποθήκη. Το προσωπικό των γραφείων εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, αφενός στο «Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκευσης» (WMS) και αφετέρου στις διοικητικές υπηρεσίες.

Αυτή τη στιγμή απασχολούνται γύρω στα 80 άτομα στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. και επιπλέον 40 επί  μονίμου  βάσεως  συνεργαζόμενοι μεταφορείς. Η εταιρεία συνεργάζεται, επίσης, με  60  πρακτορεία  εθνικών  μεταφορών. Σημειωτέο είναι το γεγονός ότι τα ανώτερα και μεσαία στελέχη έχουν χρόνο παραμονής στην εταιρεία περί τα 10 έτη.

Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved