Αρχική  > Η ΕΤΑΙΡΙΑ > Εταιρική φιλοσοφία

Εταιρική φιλοσοφία

Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί το σύστημα κοινών αξιών που διέπει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που εργάζονται στη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί με επιχειρηματικό πνεύμα καθώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της αλλά και για την ικανοποίηση του προσωπικού της, και βέβαια των πελατών της. Πρώτη προτεραιότητα της ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι οι πελάτες της, αφού συνιστούν το επίκεντρο όλης της δραστηριότητάς της. Έτσι, οι πελάτες επωφελούνται από ένα ιδανικό συνεργάτη, ο οποίος εξασφαλίζει την υποστήριξη της λειτουργίας τους με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, φιλική συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

Φιλοσοφία της εταιρείας: συνέπεια, στόχοι, προσπάθεια, εμπιστοσύνη

Για τη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. η διαδικασία διακίνησης των προϊόντων πρέπει αφενός να στοχεύει στη συνέπεια και στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και αφετέρου να στηρίζεται σε αρχές οι οποίες θα παραμένουν αναλλοίωτες.

Επιπλέον, μία σημαντική αξία για τη ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. είναι η αποτελεσματικότητα στη διακίνηση των εμπορευμάτων των πελατών της. Αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνέπειας μεταξύ εταιρείας – προσωπικού και πελάτη. Γενικότερα, η πίστη στις διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, η ΔΙ.Α.Σ. Α.Ε. σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του. Διαθέτει ειδικά πιεστικά μηχανήματα (πρέσες), ώστε να ανακυκλώνεται όλο το περιττό χαρτί καθώς και τα πλαστικά υπολείμματα .Όλα τα περονοφόρα μηχανήματα είναι ηλεκτρικά και όχι πετρελαιοκίνητα. Τέλος, επιδιώκεται η χρήση φυσικού φωτισμού για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει διαμορφωθεί η εταιρική κουλτούρα, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τα εξής:

  • Διαρκείς και επαναληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, ώστε να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες λαθών.
  • Διατήρηση της καλής κατάστασης του προϊόντος σε όλη τη διαδρομή της διακίνησής του.
  • Παρακολούθηση των ρυθμών της αγοράς και επένδυση σε νέες τεχνολογίες.
  • Επιμελής επιλογή και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τη ΔΙ.Α.Σ.
  • Αξιοπιστία στην εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών.
  • Προτεραιότητα στον πελάτη 
  • Συνεχής επένδυση και αναβάθμιση σε λογισμικό και υλισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας

πελατολόγιο ελληνικής & παγκόσμιας αγοράς
Copyright © 2009 DI.A.S. AE | Designed by Lighthouse. All rights reserved